Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İdari Personel

Ünvan

Adı Soyadı

Görev          

Dahili

E-Mail

Enstitü Sekreteri

Hatice KAMAR

Enstitü Sekreteri

2180018-2408

sagbilenscomu.edu.tr

Şef

Saliha ÖZDEMİR

Öğrenci İşleri

Beden Eğitimi ve Spor / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Genetik

Fizyoloji

EBYS Sorumluluk ve İşlemleri

Ek Ders Ödemeleri                                   

2180018-2690

sagbilenscomu.edu.tr

Memur

Bahar AVCI

Öğrenci İşleri

Kalp ve Damar Cerrahisi / Perfüzyonist

Tıbbi Sistem Biyolojisi

Hemşirelik

Muhasebe İşleri

Taşınır Kayıt Kontrol

Maaş İşlemleri

Satın Alma 

Yolluk

2180018-4002

sagbilenscomu.edu.tr

Memur

Leyla DEMİR

Öğrenci İşleri

Sağlık Yönetimi Tezli / Sağlık Yönetimi Tezsiz II. Öğretim

Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu İşleri

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Personel İşlemleri

Gelen-Giden Evrak

Arşiv İşlemleri                                            

2180018-2697

sagbilenscomu.edu.tr

Büro Personeli

Sibel CANTÜRK

Enstitü Müdür Sekreteri

2180018-2411-2408

sagbilenscomu.edu.tr

Yardımcı Personel

Vahide ERGİN