Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü