Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans Formları

Tezli Yüksek Lisans Formları

Ekler

Seminer Dersi Değerlendirme Tutanağı.doc
Seminer Dersi İzleyici Formu.doc
Tez Adı Değişikliği Formu.doc
Tez İnceleme Kişisel Raporu.doc
Tez Jurisine Teslim Tutanağı.doc
Tez Savunma Jüri Raporu.doc
Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu.docx
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu.doc
Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Önerisi (Anabilim Dalı).doc
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Danışman).doc