Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2010 tarih ve 2010/1120 sayılı kararı uyarınca kurulmuş olup, 29.03.2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Enstitü üniversitemizin sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi veren birimlerinin Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verebilmeleri için çalışmalarına devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.06.2011 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kararla Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrenciler enstitüye aktarılmış ve 2011-2012 Eğitim Öğretim güz yarıyılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Fizyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Perfüzyonist, Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programları ile II. Öğretim Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında örgün eğitimle yüksek lisans programlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz ilgili birimlerinin gelişimine paralel olarak farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için çalışmalar devam etmektedir. Enstitümüz Terzioğlu Yerleşkesinde Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksek Okulu ile aynı binada faaliyetlerini sürdürmektedir.