Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr. Ahmet ÜNVER Enstitü Müdürü      
Yrd. Doç. Dr. Ayten DİNÇ Enstitü Müdür Yardımcısı      
Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Bşk.      
Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU Fizyoloji Anabilim Dalı Bşk.      
Doç. Dr. Halil Fatih AŞGÜN Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Bşk.      
Doç. Dr. Müşerref TATMAN OTKUN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bşk.      
Prof. Dr. Mahmut COŞKUN Tıbbi Sistem Biyolojisi      
Doç. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Bşk. V.      
Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Hemşirelik Anabilim Dalı Bşk.      
Yrd. Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Bşk.      
Yrd. Doç. Dr. F. Volkan AKYÖN Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.      
  Hatice KAMAR Enstitü Sekreteri (Raportör)