Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İlgili Mevzuat
 YÖNETMELİK VE YÖNERGELER İNDİRMEK İÇİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 02.05.2017 Tarih ve 30054 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği / 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 02.01.2015 Tarih ve 29224 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 10.09.2013 Tarih ve 28761 Sayılı Resmi Gazete tıkayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 22.12.2011 Tarih ve 28150 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 13.02.2006 tarih ve 26079 sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Lisansüstü Eğitim -Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği tıklayınız..

 

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi (10.01.2014 tarihli-01.02 sayılı ÇOMÜ Senato Kararı).pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ders Açma İlkeleri.pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Başvuru, Kayıt ve Sınav Yönergesi (10.01.2014 tarihli-01.01 sayılı ÇOMÜ Senato Kararı).pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru,Kabul Ve Kayıt Yönergesi (10.01.2014 tarihli-01.01 sayılı ÇOMÜ Senato Kararı).pdf
YÖK - Lisansüstü Eğitim, Öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler.pdf