Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İlgili Mevzuat
 YÖNETMELİK VE YÖNERGELER İNDİRMEK İÇİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 02.05.2017 Tarih ve 30054 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği / 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 02.01.2015 Tarih ve 29224 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 10.09.2013 Tarih ve 28761 Sayılı Resmi Gazete tıkayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 22.12.2011 Tarih ve 28150 Sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği / 13.02.2006 tarih ve 26079 sayılı Resmi Gazete tıklayınız..
Lisansüstü Eğitim -Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği tıklayınız..

 

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi.pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ders Açma İlkeleri.pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Başvuru, Kayıt ve Sınav Yönergesi.pdf
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru,Kabul Ve Kayıt Yönergesi.pdf
YÖK - Lisansüstü Eğitim, Öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler.pdf