Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Öğrenci Formları

Lisansüstü Öğrenci Formları

Ekler

ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu.pdf
Danışman Atama Formu.doc
Danışman Değişikliği Formu.doc
Ders Ekleme-Bırakma Kayıt Formu.doc
Diğer Kurumlardan Ders Alma İstem Formu.doc
İlişik Kesme Formu.doc
Kayıt Dondurma İstem Formu.doc
Kayıt Sildirme Formu.doc
Lisansüstü Kesin Kayıt Formu.docx
Öğrenci Belgesi İstem Formu.doc
Öğrenci Temsilcisi Başvuru Dilekçesi.docx
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi.doc
Özel Öğrenci Kayıt Formu.doc
Program Dışı Ders Saydırma Formu.doc
Soyadı Değişikli Talep Dilekçesi.doc
Tecil İptal Formu.doc