Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Misyon ve Vizyon

VİZYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimdeki güncel gelişmeleri takip edebilen, bilimsel düşünceyi özümsemiş, sorun çözme yeteneğine sahip, bilimin gelişmesine katkı sunabilecek kişiler yetiştirerek nitelikli eğitim vermek.

Öğrenme arzusunu canlı tutarak araştırmacı kimliğin gelişmesini sağlamak.Ulusal ve Uluslar arası düzeyde tercih edilen, tanınan ve saygı duyulan, tüm çalışanlarının üyesi olmaktan onur duyduğu bir enstitü haline gelmek.
Sağlık ve bilim politikalarının oluşturulmasına katkı sunan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. Çağdaş bilim adamları ve ülke eğitimine katkı sunacak akademisyenler yetiştirmek.

MİSYON
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmacı yönlerini açığa çıkaracak ortamı sağlayarak özgür, gelişime açık çağdaş bilim insanları yetiştirmek, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezlerinde çalışabilecek etkin akademisyenler yetiştirmek, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, bilim üretme yeteneğine sahip, evrensel bilime katkı yapabilecek bireyler yetiştirmek.