Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA PROJE YAZMA EĞİTİMİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA PROJE YAZMA EĞİTİMİ

PROJE YAZMA EĞİTİMİ I. DUYURU
 

Halk Sağlığı Anabilim Dalın'dan Doç. Dr. Sibel Oymak'ın yürütücülüğünde;

Sağlık Araştırmalarında Proje Hazırlama Eğitimi" yapılması planlanmaktadır. Projenin amacı, Sağlık Alanındaki genç araştırmacıların proje yazımı konusundaki bilgi, tutum ve becerilerinin artırılması"dır. 

 

Hedef kitlesi araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile görevde yeni olan öğretim görevlisi ya da yardımcı doçentlerdir. Eğitimlerin Kasım ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. 

 

Eğitim hafta sonu yapılacak olup, kesin tarihler katılımcı sayısına göre yer ve zaman belirlenerek daha sonra duyurulacaktır. Eğitim için herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır. 

 

Bu eğitime katılmak isteyen kişilerin 15 Ekim 2017 tarihine kadar 

Doç. Dr. Sibel Oymak'a isimlerini bildirmeleri gerekmektedir. 

(sibeloymakpublichealth@gmail.com)